Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. PDF Vytlačiť E-mail

 

Názov

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Adresa organizácie 018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1291/119   
Kraj trenčiansky
IČO 00632333
DIČ 2020613166
Číslo účtu 1633407454/0200
Pevná linka 042 44 414 08
Mobil 0905 473 195
Fax 042 44 414 08
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Kapacita 249 (z toho: ZPS 180, ŠZ 69)
Druh služby Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie
Kontaktná osoba Ing. Hagan Jaroslav, riaditeľ
Registrovaný na VÚC Áno
Ďalšie informácie

Zariadenie pre seniorov Dubina,  m. r. o. je kombinované zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré tvoria: zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) nachádzajúce sa v Dubnici nad Váhom a špecializované zariadenie (ďalej len ŠZ) nachádzajúce sa v Dubnici nad Váhom,  časť Prejta.

V ZpS sa poskytuje sociálna služba:

a)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej IV. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) alebo

b)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ŠZ sa poskytuje sociálna služba predovšetkým:

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,  skleróza multiplex,  demencia rôzneho typu etiológie.

 

 

 

kontakt

Počítadlo