Riaditeľ DSS Senecio Bratislava PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada neziskovej organizácie DSS Senecio vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Domu sociálnych služieb Senecio.

 

Podmienky, požiadavky a priebeh výberového konania na:

http://www.devinskanovaves.sk/aktuality/2012/vyhlasenie-vyberoveho-konania-pre-volbu-riaditela-dss-senecio.html?page_id=4083

 

kontakt

Počítadlo