Centrum sociálnych služieb, obec Budmerice PDF Vytlačiť E-mail

Názov

Centrum sociálnych služieb, obec Budmerice

Adresa organizácie

Centrum sociálnych služieb, 900 86 Budmerice 43

Kraj

bratislavský

Pevná linka

033/ 6448 086, 6448 088

Mobil

0917 147 312

E-mail, web

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

http://www.budmerice.sk/css-centrum-socialnych-sluzieb-budmerice.html

Druh služby

§35 - Zariadenie pre seniorov - 20 lôžok
§36 - Zariadenie opatrovateľskej služby - 6 lôžok
§40 Denný stacionár - 4 miesta
ZPS a ZOS sú z hľadiska racionálneho prevádzkovania zlúčeným zariadením sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou.

Kontaktné informácie

Kontaktná osoba: Bc. Štefánia Rampachová
Zriaďovateľ : Obec Budmerice
Štatutár zariadenia: starosta obce Budmerice  Jozef Savkuliak

Registrovaný na VÚC

Áno

Ďalšie informácie o poskytovaných službách

Centrum sociálnych služieb v Budmericiach  (CSS) je kombinované pobytové zariadenie, ktorého zriaďovateľom je obec Budmerice a štatutárom zariadenia je starosta obce.


Poskytovateľ sociálnych služieb v časti DS, ZPS a ZOS vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a iné činnosti, zabezpečuje a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby,  alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Rekonštrukciou budovy bývalej základnej školy vzniklo toto zariadenie v centre obce, v tesnej blízkosti zdravotného strediska v januári v roku 2007.

Celková kapacita pre poskytovanie sociálnych služieb s celodennou starostlivosťou je pre 26 klientov.
Od 1.4.2012 sme kapacitu zariadenia rozšírili o 4 miesta pre klientov denného stacionára.
V súčasnosti má zariadenie pre klientov s celodenným pobytom 11 jednolôžkových,
5 dvojlôžkových izieb a jednu päťlôžkovú izbu pre imobilných klientov.
Súčasťou každej izby je predsieň a samostatné sociálne zariadenie (WC a kúpeľňa so sprchovým kútom).
Na druhom podlaží budovy je jedáleň, výdajňa stravy, spoločenská miestnosť.

 

 

kontakt

Počítadlo