Domov, n.o. PDF Vytlačiť E-mail
Názov

Domov, n.o.

Adresa organizácie P.O.Hviezdoslava 58/102, Veľké Kapušany 079 01
Kraj košický
IČO 31257844
DIČ 2021657484
Číslo účtu 0551660056/0900
Pevná linka 056 / 6383 114
Mobil 0905 870 289
Fax 056 / 6383 385
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Web www.domovno.sk
Kapacita 38
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kontaktná osoba Ing. Katarína Ószová
Registrovaný na VÚC Áno
Ďalšie informácie o poskytovaných službách

Organizácia Domov , n.o.  vznikla v roku 2001. Poskytovanie sociálnych služieb v DD Veľké Kapušany začala v roku 2004  na základe uznesenia MZ Mesta Veľké Kapušany  č.103 / 2003  vo Veľkých   Kapušanoch na sidl. P.O.H 58/102, kde doteraz pôsobí.

Od roku 2004 zdravotný a sociálny personál pri poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti pre obyvateľov zariadenia pokladal za dôležitú úlohu realizovanie netradičných foriem a metód aktivizácie v rámci pracovnej terapie a to zameraním sa na:
° udržiavanie fyzických a psychických schopností obyvateľov
° vytváranie vhodných možností a priestoru na sebarealizáciu jednotlivcov
° podporu účelnej pracovnej činnosti
° prihliadanie na ľudové tradície regiónu s využitím zručností a vedomostí klientov zariadenia pre seniorov
° zabezpečenie plnohodnotného života pre obyvateľov zariadenia
 
 Účelom neziskovej  organizácie   / ďalej len organizácia /  je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov najmä :
° sociálnych  služieb
° starostlivosť pre občanov
° sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
° humanitná   starostlivosť
° poskytovanie  komplexných služieb  pre klientov s dennou, týždennou a celoročnou starostlivosťou / ubytovanie, stravovanie 5x denne, upratovanie,         
   poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie šatstva /
° poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov podľa zákona NR SR č.448/2008  Z. z. / bežné   úkony osobnej hygieny, kúpanie,  
   podávanie jedla, starostlivosť


 

 

kontakt

Počítadlo